صفحه اصلی > صفحه اصلی > اخبار و اطلاعیه ها > مقام معظم رهبری 
اخبار > درس امام برای امروز استمرار تحول است انقلاب نباید دچار ارتجاع شود