صفحه اصلی > صفحه اصلی > اخبار و اطلاعیه ها 
اخبار > برگزاری جلسه صمیمانه معاونت تبلیغ حوزه علمیه با رئیس محترم اداره تبلیغات زرندیه