صفحه اصلی > صفحه اصلی > معاونت استان > اداره مطالعات و پژوهش های تبلیغی > معرفی منابع مصاحبه استان مرکزی 
معرفی منابع مصاحبه استان مرکزی

سعی شده است جهت ساماندهی در مصاحبه های تبلیغی، کتب ذیل، که از کتب حوزوی و مرتبط می باشند، معرفی شود.

فایل برخی از کتب معرفی شده در فضای اینترنت قابل دانلود می باشد.

برخی از کتابهای ذیل که با رنگ دیگری مشخص شده اند، در معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان مرکزی موجود می باشد و با قیمت مناسبت به فروش می رسد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 08634026116 تماس حاصل فرمایید.

 

اصل بر آن است که مصاحبه گر، توان علمی و مهارتی مصاحبه دهنده را در زمینه های ذیل الذکر به دست آورد و ملاک جزء نگری در مصاحبه نیست.