صفحه اصلی > صفحه اصلی > ثبت نام ها > ثبت نام طرح بینات 99 - 98 
ثبت نام طرح بینات 99 - 98
ثبت نام اعزام طرح بینات  استان مرکزی (برادران)

سال تحصیلی 99-1398


توجه: این فرم جهت ثبت نام اولیه بوده است و ادامه روند بر اساس اطلاع رسانی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان مرکزی صورت می پذیرد.

نظم و التزام به امور تبلیغی، روحیه جهادی ، روحیه کار با مخاطبین، حضور در برنامه های معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان و غیره.

از شرابط مهم این طرح می باشد که نیاز است مبلغ نسبت به آن اهتمام ویژه داشته باشد.


 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 کد مرکز مدیریت :
 *
 وضعیت تاهل :
 مجرد      متاهل
 سال تولد :
 *
 مدرک تحصیلی :
حوزوی و کلاسیک
 *
 سوابق تبلیغی :
 *
 سابقه اعزام
به طرح بینات
در استان مرکزی
 دارم، بدون حق تبلیغ    دارم، با حق التبلیغ         شهرستان و نام مکان اعزامی : 
ندارم   

 آدرس محل سکونت :

تلفن تماس ثابت :

 شماره همراه:
  *

  *

 
 اینجانب (با مشخصات فوق الذکر) با در نظر داشتن شرایط اعزام به طرح بینات و هم چنین التزام به قوانین و مقررات ،
در خواست اعزام به مکان تبلیغی * در شهرستان *
را از معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه علمیه استان مرکزی دارم.

درج کد امنیتی: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*